Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Co zrobić by ziemia nie stała się betonową pustynią? - Gimnazjum nr 1

 

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych:

  • Konkurs plastyczny „Zaprojektuj sposób ograniczania ilości odpadów”
  • Konkurs literacki „Jesteśmy odpowiedzialni za nasz świat”
  • Konkurs fotograficzny „Tropami przyrody”
  • Konkurs biologiczny „Drzewa i krzewy Polski”
  • Konkurs multimedialny „Co zrobiliśmy, by Ziemia nie stała się betonową pustynią?”

2. Zorganizowanie wycieczek, m.in. do:

  • Arboretum SGGW w Rogowie
  • Muzeum Geologicznego i Palmiarni w Łodzi
  • Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

3. Zakup ok. 20 pomocy dydaktycznych, m.in. foliogramy „Ekologia”, i „Systemy pól i łąk”, filmy przyrodnicze na DVD, walizka eko-badacza, preparaty mikroskopowe, zestawy doświadczalne

Termin realizacji: wrzesień 2010 – maj 2011 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 22 340,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 20 000,00 zł (90%).