Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Dotacja na założenie działalności gospdoarczej

PRACUJ U SIEBIE!

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotacje na rozpoczęcie działalności w wysokości maksymalnie 22.000 zł (wysokość uzależniona od wykazanych potrzeb) otrzyma 30 osób.  Wsparcie finansowe może być wydatkowane wyłącznie w sposób zgodny z zaakceptowanym biznesplanem. Może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), zakup środków obrotowych (maksymalnie do 40% wsparcia) oraz pokrycie innych wydatków uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacja nie może służyć pokryciu bieżących wydatków - uczestnik ma obowiązek wydatkować środki w terminie 3 miesięcy od założenia firmy.

Uczestnik/czka projektu nie będzie zobowiązany/a do wniesienia wkładu własnego. Wypłata środków nastąpi po zarejestrowaniu działalności i złożeniu zabezpieczenia (np. poręczenie).

Każda osoba otrzymująca wsparcie ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Szczegóły w Regulaminie przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1- umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
Załącznik nr 2 - biznesplan
Załącznik nr 3 - karta oceny biznesplanu
Załącznik nr 4 - formularz zmian w biznesplanie
Załącznik nr 5 - umowa o udzielenie wsparcia
Załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 - karta oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego