Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Droga do stref gospodarczych

"BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DO STREF GOSPODARCZYCH MIASTA SIERADZA I GMINY SIERADZ"

ZPORR 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
 

      Przedmiotem projektu jest budowa drogi o długości 2,5 km wraz z chodnikami i ścieżką rowerową na odcinku od ul. Grzesika i Piwnika w Sieradzu do drogi powiatowej w Kłocku. Projekt ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej oraz warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, w tym Miejskiej strefy gospodarczej nr 1 w rejonie ul. Jana Pawła II oraz gminnej strefy ekonomicznej w miejscowości Kłocko. Realizacja projektu wpłynie również na usprawnienie systemu drogowego w mieście i gminie Sieradz, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę dostępności komunikacyjnej do projektowanego zbiornika retencyjnego „Smardzew”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Sieradz.

Termin realizacji: czerwiec 2006 – czerwiec 2007 roku.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4.112.433,42 PLN, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi prawie 75% wnioskowanej kwoty, tj. 3.058.169,31 PLN.

Droga do stref gospodarczych

Droga do stref gospodarczych

Droga do stref gospodarczych