Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI

   Głównym celem projektu jest wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

   W projekcie bierze udział 5 jednostek samorządu terytorialnego:
- Miasto Sieradz
- Gmina Dobroń
- Gmina Godzianów
- Gmina Gorzkowice
- Gmina Żelechlinek

   W ramach projektu w Urzędzie Miasta w Sieradzu zrealizowane będą następujące działania:
- uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego
- stworzenie 55 formularzy nowych e-usług
- szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych
- organizacja kampanii promocyjno – informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania u-usług, w tym: sposób rejestracji na e-PUAP, potwierdzanie profili, korzyści z korzystania z usługi
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (serwer, oprogramowanie)

   Termin realizacji projektu: 02.2013 – 06.2015

   Całkowita wartość projektu: 1 283 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminy Miasto Sieradz wyniesie 90 872,50 zł.