Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Edukacja ekologiczna sieradzan 2012

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Warsztaty ekologiczne z cyklu „Akademia Ochrony Przyrody” i „O czym szumią stare drzewa? – rowerowa ścieżka edukacyjna szlakiem sieradzkich pomników przyrody
  2. V Powiatowy Konkurs o Odnawialnych Źródłach Energii
  3. Uzupełnienie wydawnictw w Bibliotece Centrum Edukacji Ekologicznej
  4. Konkurs plastyczno-ekologiczny Mój Kalendarz 2013
  5. Sprzątanie Świata
  6. Akcja „Zamień opakowanie na energii oszczędzanie”
  7.  Akcja „Zamień opakowanie na kultury poznawanie”
  8.  Konkurs radiowy z nagrodami i Ekoparada z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
  9. Kontynuacja ekoserwisu w Tygodniku 7 Dni

   Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2012 roku

   Całkowita wartość zadania – 62 186,45 PLN, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 53 000,00 PLN.