Imieniny: Edwarda, Narcyza i Zbysława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Festiwal Recyklingu

FESTIWAL RECYKLINGU 2017 "Segregujesz - nic nie marnujesz"

20 maja 2017 r. odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Recyklingu w Sieradzu.

W tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu – w dniach 15 – 19 maja 2017 r., w godz. 7:30 – 18:00 na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4 zbierane będą następujące rodzaje odpadów:
baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady), puszki aluminiowe, odpady problemowe,

W dniu 20 maja 2017 (sobota), podczas finału Festiwalu Recyklingu, w godz. 9:00 – 14:00 w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych, zlokalizowanym na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu zbierane będą następujące rodzaje odpadów: baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady), odpady problemowe.

W zamian za przekazane odpady:
1 szt. (o wadze powyżej 1 kg) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
powyżej 1 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego małogabarytowego,
0,5 kg baterii,
0,5 kg puszek aluminiowych,
oraz za prawidłowo udzielone odpowiedzi dot. segregacji odpadów na terenie miasta Sieradza mieszkańcy naszego miasta otrzymają ekodukaty, które następnie w dniu finału Festiwalu, tj. 20 maja 2017r. (sobota) będą mogli zamienić na rośliny lub ekoupominki.

Cennik wymiany odpadów na ekodukaty

Wykaz roślin i gadżetów ekologicznych w rozliczenia na ekodukaty

Osoby, które dostarczą odpady problemowe otrzymają upominki ekologiczne w miejscu odbioru odpadów.

HISTORIA FESTIWALU

     Od 2005 r. Urząd Miasta Sieradza corocznie organizuje FESTIWAL RECYKLINGU. Festiwal jest formą podziękowania dla sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów oraz ich segregację. Za przyniesione odpady (szkło białe, makulatura, butelki PET, nakrętki, kapsle, opony, baterie) wydawane są sadzonki drzew, krzewów lub róż oraz upominki ekologiczne.
     Prowadzone są dodatkowo zbiórki odpadów problemowych: zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, zużytych świetlówek, przeterminowanych środków ochrony roślin, elektro-odpadów, etc. Od 2008 r. organizowana jest też loteria fantowa.
      Wśród osób, które dostarczą odpady problemowe, w tym baterie lub zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, losowane są nagrody. W tygodniu poprzedzającym Festiwal mieszkańcy mają możliwość oddania do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Sieradzu opony od samochodów osobowych i dostawczych, za które otrzymują upominki ekologiczne.
     Podczas Festiwalu organizowane są także konkursy o tematyce ekologicznej.