Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

 

 

 Integracja różnych systemów  transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”

 

Projekt Partnerski – Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie, Miasto Sieradz występuje jako Partner projektu. 11 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Województwem, Miastem Sieradz, Gmina Koluszki, Gminą Miastem Kutno, Gminą Miastem Łowicz, Gminą Miastem Łódź, Miastem Pabianice, Miastem Skierniewice, Miastem Zduńska Wola, Gminą Miastem Zgierz dot. wspólnego wdrażania przedsięwzięcia.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego tworzących partnerstwo.

Zakres dla Miasta Sieradza:
- dostawa i montaż 12 stacji rowerowych wraz ze 104 rowerami (al. Grunwaldzka, ul. Dominikańska/Zamkowa, ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawła II/ Łokietka, ul. Podzamcze, ul. Sportowa, ul. Polna, ul. Portowa, ul. Maczka, ul. Kopernika, ul. Kolejowa, Plac Wojewódzki),
-  utworzenie parkingu rowerowego na Placu Wojewódzkim.

Planowane efekty:
Stworzenie systemu roweru publicznego, zintegrowanego z pozostałymi systemami komunikacji publicznej.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie dla Miasta Sieradza:
1.668.762,05 PLN

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie dla Miasta Sieradza:
1.153.209,55 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania III.1.2 „Niskoemisyjny Transport Miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
październik 2017 – marzec 2019

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
UDA-RPLD.03.01.02-10-0005/17-00