Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Jesteśmy częścią przyrody

EDUKACJA EKOLOGICZNA „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. WŁADYSŁAWA REYMONTA W SIERADZU
 
Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

     Celem programu jest kształtowanie u uczniów wrażliwości i szacunku wobec otaczającego nas świata przyrody ożywionej i nieożywionej, rozwijanie postaw proekologicznych, dostarczenie należytej wiedzy z zakresu ekologii w bezpośrednim kontakcie z naturą, a także ukazanie bogactwa i różnorodności przyrody.

     W ramach projektu zaplanowano:
1. Zorganizowanie VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Polsce „Kto Ty jesteś ?”
2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych
3. Włączenie się do akcji Sprzątanie świata, w trakcie, której uczniowie będą segregować zbierane śmieci.
4. Zorganizowanie cyklu wycieczek do Ogrodu Botanicznego, Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego, Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
5. Zorganizowanie wystaw fotograficznych, prac plastycznych oraz prezentacji okazów skał „Życie zatrzymane w skale” będących efektem odbytych przez uczniów wycieczek.
6. Zorganizowanie Dnia Ziemi.

Termin realizacji: wrzesień 2008 - czerwiec 2009 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 20.100 PLN, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 14.070 PLN.