Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Likwidacja barier SP nr 8

„MONTAŻ PORĘCZY NA KLATCE SCHODOWEJ ORAZ W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 8 W SIERADZU”

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”       

     W ramach projektu zaplanowano dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, poprzez zakup i montaż poręczy ułatwiających sprawne poruszanie się. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu stworzenie warunków do integracji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci niepełnosprawnych oraz wspomaganie podnoszenia poziomu ich wykształcenia. Likwidacja barier architektonicznych ma również za zadanie ułatwienie kontaktów z otoczeniem i zapobieganie izolacji społecznej.  

Termin realizacji: IV kwartał 2008 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 3.679 PLN, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 2.759 PLN, co stanowi 75% wartości projektu.