Imieniny: Emila, Laury i Rogera

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Młodzieżowa Rada Miejska


Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu (MRM) została utworzona 5 czerwca 1997 roku. W roku 2002 został przyjęty Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej, który dokładnie określa jej cele, zadania i zasady funkcjonowania. Statut poddany został modyfikacjom w 2016 r. Głównym celem utworzenia Rady było bezpośrednie zaangażowanie młodzieży w sprawy miasta oraz kształtowanie u niej postaw obywatelskich. Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu to organ doradczy Rady Miejskiej w Sieradzu.

     Głównym zadaniem MRM jest inicjowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć i projektów młodzieżowych.

     Na czele MRM stoi Przewodniczący Rady, który wraz z dwoma zastępcami tworzy Prezydium Rady.  W strukturach Rady działają również cztery komisje stałe:

  • Komisja Rewizyjna,
  • Komisja Kultury, Turystyki i Sportu,
  • Komisja Oświaty,
  • Komisja Współpracy.

     Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sieradzu odbywają się co dwa lata w okręgach wyborczych, znajdujących się w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Sieradza. W wyborach może wziąć każdy uczeń uczęszczający do szkoły średniej. Wybory do MRM zarządza Przewodniczący na 30 dni przed upływem kadencji.