Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Poznać, zrozumieć, ochronić przyrodę - SP nr 7


Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”
 

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych:

  • Konkurs na najciekawsza fraszkę nt. ochrony przyrody
  • Konkurs „Jesiennych bukietów czar”
  • Konkurs plastyczno – techniczny na ekologiczną zabawkę
  • Konkurs na poradnik ekologicznego gospodarza
  • Konkurs na najciekawszą gazetkę ze zdjęciami osobliwości przyrodniczych

2. Zorganizowanie wycieczek, m.in. do:

  • Zakładu Utylizacji Odpadów w Cekowie – Orli Staw
  • Oczyszczalni ścieków w Sieradzu
  • Stacji uzdatniania Wody
  • Kopalni Soli w Kłodawie
  • Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi

3. Zakup pomocy dydaktycznych, m.in. tablica interaktywna, multimedialne programy ekologiczne, telewizor, DVD,

4. Wyposażenie szkolnego ogródka edukacyjnego w tablice do oznakowania roślin i narzędzia ogrodnicze

5. Organizacja warsztatów Ekologiczne ozdoby choinkowe i akcji Sprzątanie Świata, w tym oczyszczenia brzegu rzeki Żegliny na długości 2 km

6. Organizacja manifestacji środowiskowej uświadamiającej mieszkańców w zakresie konieczności segregacji odpadów i dystrybucja broszur o właściwym segregowaniu odpadów

7. Organizacja szkolnej imprezy promującej wiedzę z zakresu upraw warzyw i owoców „Święto pieczonego ziemniaka”

Termin realizacji: wrzesień 2010 – czerwiec 2011 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 14 500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 13 000,00 zł (90%).