Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pracuj u siebie


PRACUJ U SIEBIE!


Cel projektu: stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez 30 osób, w tym 16 kobiet, w wieku powyżej 29 roku życia, z terenu powiatu sieradzkiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, niepełnosprawnych, osób 50+).

Zakres: specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 22.000 zł na otworzenie własnego biznesu; uzupełnieniem będzie wsparcie finansowe pomostowe dla 30 osób (przez 6 miesięcy - 1.500 zł/mies.) oraz przedłużone pomostowe wsparcie finansowe dla 15 osób (przez kolejnych 6 miesięcy - 1.500 zł/mies.);
Nabór do projektu prowadzony będzie we wrześniu 2016 roku.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie powstanie 30 nowych podmiotów gospodarczych, które w przyszłości mogą generować miejsca pracy. Tym samym wdrożenie projektu przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw w województwie łódzkim.
Przy ocenie pomysłu na biznes weryfikowane będą szanse przetrwania firmy na rynku, aby wsparciem objąć przede wszystkim te podmioty, które będą funkcjonować po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 1.367.880,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 1.352.736,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.01.2018

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.08.03.01-10-0065/15-00