Imieniny: Edwarda, Narcyza i Zbysława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Programy

1. Sterylizacja suk i kotek oraz kastracja psów i kotów.

Prezydent Miasta Sieradza informuje o rkontynuacji akcji przeprowadzanej w ramach projektu: „Przyjaciel nie problem – pomóż zaplanować populację psów”. Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk i kotek, kastracja psów i kotów oraz trwałe znakowania zwierzęcia za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).

Celem przedmiotowej akcji jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zmniejszenie liczby agresywnych zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Sieradza.

Akcja jest bezpłatna dla właścicieli zwierząt, którzy zamieszkują na terenie miasta Sieradza.

Zarządzenie Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów na terenie miasta Sieradza w roku 2017

Wniosek o sfinansowanie zabiegu starylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów

Informacja o akcji

2. Sterylizacja i kastracja oraz trwałe znakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego identyfikatora (czip) kotek i kocurów wolnożyjących:

Prezydent Miasta Sieradza informuje o kontynuacji akcji sterylizacji i kastracji kotek i kocurów w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Miasto Sieradz na rok 2017r”.

Przedmiotem akcji jest sterylizacja i kastracja oraz trwałe znakowanie zwierzęcia za pomocą elektronicznego identyfikatora (czip) kotek i kocurów wolnożyjących. Akcja jest bezpłatna i dotyczy wszystkich kotek i kocurów z terenu Miasta Sieradza.

Informacja o akcji

Wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji kotek oraz kastracji kotów wolno żyjących

3. Dotacja na zadanie polegające na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków:

- zasady udzielania dotacji

- wniosek o udzielenie dotacji

- wykaz podmiotów uprawnionych o demontażu materiałów zawierających azbest

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2015 - 2032

4. Dotacje do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej:

W Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza rozpoczął się nabór wniosków osób chętnych do otrzymania w 2017 roku dotacji do budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Dotacja wyniesie maksymalnie 3.000 zł na budynek, ale nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.

Nabór wniosków osób chętnych do zakwalifikowania w projekcie będzie trwał do 30 czerwca 2017 roku.

Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji można pobrać w Referacie Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza lub pobrać poniżej.

WZÓR WNIOSKU

ZASADY UDZIELENIA DOTACJI

Należy mieć na uwadze, że do wniosku o uzyskanie dotacji należy dołączyć m.in.

- dokumentację projektową przyłącza,

- przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim

- zgłoszenie robót budowlanych,

- posiadać uregulowaną sytuację prawną własności nieruchomości i zgodę współwłaścicieli.

W przypadku pytań lub problemów ze zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji w ww. zakresie prosimy o kontakt z Referatem Ekologii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sieradza Plac Wojewódzki 1, Sieradz, II piętro, pokój 41, tel. 43/826-61-41.

Prowadzony nabór realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego realizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Treść programów dostępna jest na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialne…