Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka


„Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”

 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty do rozwoju gospodarki turystycznej.

Zakres:
1) Prace przygotowawcze.
2) Przebudowa i doposażenie ośrodka wypoczynkowego, która obejmuje:
- wyburzenie starych i budowa 14 domków o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej;
- modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego oraz wyposażenie terenu inwestycyjnego w media; 
- budowę zaplecza kuchennego oraz magazynowego;
- rewitalizację zbiornika wodnego;
- wyposażenie ośrodka w elementy atrakcyjne turystycznie, tj.: basen, saunę, ruską banię, wannę spa;   
-modernizację boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej a także oświetlenia i zagospodarowania terenu ośrodka;
- utworzenie przestrzeni do karawaningu;
- utwardzenie alejek, budowę  chodników i dojazdów;
- ukształtowanie i ogrodzenie terenu.
- zakup sprzętu turystyczno – rekreacyjnego.

3) Kampania promująca ofertę turystyczną.

4) Szkolenia dla mieszkańców obszaru objętego projektem.

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności turystycznej Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty. W efekcie spodziewany jest napływ turystów zainteresowanych turystyka weekendową, ukierunkowanych na odpoczynek, zabawę oraz rozwijanie zamiłowań sportowych jak i więzi z naturalnym środowiskiem. To z kolei może prowadzić do rozwoju branży usługowej i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystyczno - rekreacyjnej.

Wartość projektu: 4.558.271,33 PLN

Wysokość dofinansowania: 3.072.724,61 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
maj 2019 – wrzesień 2020

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.02.01-10-0036/17-00

Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Meka  przed realizacją projektu: