Imieniny: Emila, Laury i Rogera

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Równamy do najlepszych

RÓWNAMY DO NAJLEPSZYCH

Cel projektu: zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 185 uczennic i 240 uczniów, podniesienie kompetencji 55 nauczycielek i 1 nauczyciela oraz poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 2 w Sieradzu w okresie od 09.2016r. do 06.2018r.

Zakres:
•    udział nauczycieli w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowowych z zakresu pedagogiki, neurologopedii, socjoterapii, surdopedagogiki, terapii dla dzieci z autyzmem, a także nowoczesnych metod nauczania np. metodą Krakowską, Montessori, Tomatisa, praca poprzez eksperyment;
•    6,5 tysiąca godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych (rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, integracji sensorycznej)
•    zakup prawie dwóch tysięcy pomocy dydaktycznych,
•    wyposażenie sal do przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, (laptopy z oprogramowaniem, tablice multimedialne, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne, programy multimedialne, aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze)
•    utworzenie pracowni rehabilitacji społecznej w Gimnazjum nr 2, w której uczniowie będą mogli uczyć się podstawowych czynności życia codziennego (przyrządy kuchenne, szafki, stół, lodówka, kuchenka, zlewozmywak, garnki, talerze, żelazko demonstracyjne z deską, robot, kuchenka mikrofalowa, okap)
•    utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 6 (pełne oprogramowanie dla 23 uczniów i nauczyciela wraz ze słuchawkami z mikrofonami).

Planowane efekty:

- 3 sieradzkie szkoły będą wykorzystywać doposażone w pomoce dydaktyczne, pracownie przedmiotowe i sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
- 174 uczennic i 206 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
- 24 uczennice i 44 uczniów niepełnosprawnych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów młodszych, uzupełni dysproporcje edukacyjne w wyniku indywidualizacji pracy z uczniem
- 55 nauczycielek i 1 nauczyciel uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 964 887,50PLN

Wysokość dofinansowania: 897 345,37PLN

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji: 01.09.2016 – 30.06.2018

Nr projektu: RPLD.11.01.02/1/15/125