Imieniny: Amielii, Idalii i Leopolda

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKU  HOTELOWO-GOSPODARCZYM MOSIR W SIERADZU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA BUDYNKÓW MOSIR  W CELU ZMNIEJSZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY

 

 Celem projektu jest termomodernizacja budynku hotelowo – gospodarczego „Trax” w Sieradzu wraz z termomodernizacją sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w Sieradzu.

 

W ramach projektu uwzględnionego zostały koszty wykonania następujących inwestycji:

  1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  2. Docieplenie ścian budynku wraz z instalacją klimatyzacji Sali narad
  3. Dopcieplenie stropodachu
  4. wykonanie izolacji rur i przewodów grzejnikowych i cwu w budynku hotelowo – gospodarczym
  5. modernizacja istniejącego przyłącza budynku hotelowo – gospodarczego (kanał co i cwu)

Termin realizacji: 02.04.2014 – 31.07.2014

Całkowita wartość zadania 259.816,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Łodzi :

- pożyczka 97.550,00 zł

- dotacja    97.550,00 zł