Imieniny: Emila, Laury i Rogera

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Teren pod budowę hotelu - ul. Sienkiewicza / ul. Portowa / ul. Parkowa

Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
fax +48 43 822-30-05
www.sieradz.eu

Teren zlokalizowany w malowniczo położonej okolicy Sieradza w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, Parku Staromiejskiego oraz atrakcyjnych terenów rekreacyjnych Miasta.

Teren pod budowę hotelu

Powierzchnia: 1,93 ha
Nr działki: 248/1, 249/2, 264/1 - obręb geodezyjny nr 3 - Sieradz Miasto
Przeznaczenie działki: budowlana
Właściciel: Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Stan prawny
Właścicielem terenu jest Miasto Sieradz (1,93 ha). Działka nr 264/1 z ograniczoną możliwości zagospodarowania z uwagi na istniejący wyodrębniony budynek prywatny.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
Dla terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki do oferty