Imieniny: Elżbiety, Faustyny i Pawła

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Ulgi, zwolnienia

Podatki lokalne
     Podatki lokalne, to grupa podatków stanowiących dochody własne miasta (gminy). Rada miejska ma prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców. Do podatków lokalnych zalicza się: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu - płacony przez mieszkających na obszarze gminy właścicieli środków transportu w wysokości uzależnionej od rodzaju i pojemności silnika pojazdu, opłaty skarbowe, opłaty targowiskowe i miejscowe (np.taksa klimatyczna), podatek od posiadania psów, podatek leśny, podatek rolny. 

Ulgi i preferencje
   
     W Sieradzu w ramach ulg i specjalnych preferencji dla inwestorów oraz nowelizacją obowiązujących aktów prawnych, obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Do pobrania:
1. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej
2. Uchwała w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej - uchwała zmieniająca

Pomoc de minimis

Do pobrania:
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Informacja pomoc de minimis

Młodociany pracownik

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego