Imieniny: Albina, Wandy i Zenona

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Urząd Miasta

Urząd Miasta Sieradza funkcjonuje w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, Statut Miasta Sieradza oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu, nadany przez prezydenta w drodze zarządzenia. Głównym celem działania urzędu jest wykonywanie powierzonych prezydentowi i radzie miejskiej zadań, w szczególności zaś: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań oraz rozpatrywanie skarg i wniosków. Kierownikiem urzędu, a co za tym idzie zwierzchnikiem służbowym jego pracowników oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest prezydent. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy swemu zastępcy lub sekretarzowi. Siedzibą urzędu jest miasto Sieradz.

Ankieta

Gdzie powinien stanąć kolejny punkt diagnostyczny rowerów