Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wykonanie podłączeń do buydnków - etap II

Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – etap II

Cel projektu: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej 92 budynków z terenu miasta Sieradza

Zakres:
Podłączenie do kanalizacji sanitarnej 92 budynków z terenu miasta Sieradza, w wyniku czego 309 osób (RLM) korzystać będzie z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Wartość projektu: 451 957,80 PLN

Wysokość dofinansowania: 213 723,00 PLN

Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Okres realizacji: 02-11.2016

Nr umowy: 71/OW/D/2016

www.zainwestujwekologie.pl