Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Sieradzu

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wykonanie podłączeń budynków z terenu miasta Sieradza do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

 

W ramach projektu przewidziano wykonanie podłączeń 185 budynków z terenu miasta Sieradza do kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 4 km.

Termin realizacji: 03.2014-10.2015

Całkowita wartość zadania: 841.221,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 404.954,00 zł .

www.zainwestujwekologie.pl