Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Akademia urzędnika

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej  

 

AKADEMIA URZĘDNIK@

      Celem głównym projektu jest podniesienie do końca 2010 roku przez pracowników dwóch urzędów z terenu województwa łódzkiego – miasta Sieradz i miasta Radomsko, jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi e administracji. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:  

 • Zarządzanie jakością
 • Teczka urzędnika
 • Obsługa klienta
 • Język angielski
 • Język migowy  
 • Pomoc publiczna
 • Umiejętności kierownicze
 • Rozwój osobisty
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Excel
 • Powerpoint 
 • Ms Project
 • Finn 8 SQLL       

Zajęcia pomogą usprawnić obsługę klientów, dostosować do aktualnych potrzeb istniejące już normy ISO:9001 czy wdrożyć procedury konsultacji społecznych. Stworzone zostaną także narzędzia niezbędne do monitorowania zadowolenia klienta. Okres realizacji: 02.2010 – 01.2011.

Wartość projektu: 1 057 991,60 zł
Beneficjent: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Partnerzy: Miasto Radomsko, Miasto Sieradz