Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Budowa Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej w Sieradzu

BUDOWA GEOGRAFICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SIERADZU

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych.

System umożliwi realizację usług na dwóch poziomach:

A) Poziom I – informacja:

 1. Obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przeznaczenie terenów oraz inne informacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni zawarte w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poddanych uprzedniej wektoryzacji (cyfryzacji) i standaryzacji wraz z budową metadanych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
 3. Przeznaczenie terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Rozmieszczenie ważnych instytucji oraz obiektów takich jak szkoły, przedszkola, kościoły, apteki, stacje benzynowe, bankomaty.
 5. Granice obszarów ochronnych (parki narodowe i krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty, pomniki przyrody).
 6. Przebieg wybranych sieci infrastruktury technicznej wraz z rozmieszczeniem urządzeń je obsługujących.
 7. Struktura własnościowa dróg i terenów drogowych umożliwiająca planowanie m.in. kolejności odśnieżania.

 

B) Poziom II – interakcja:

 1. Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według numerów działek bądź adresu.
 2. Wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż według miejscowości i numeru działki bądź adresu.
 3. Wyszukiwanie przedsiębiorstw działających na terenie gminy (w tym także turystycznych) według branż lub według nazw.
 4. Wyszukiwanie obiektów zabytkowych (umieszczonych w rejestrze oraz ewidencji zabytków) oraz innych obiektów wartościowych na terenie gminy według miejscowości bądź adresu, wraz z prezentacją materiałów multimedialnymi.
 5. Wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej.
 6. Możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika zewnętrznego, opatrzonego znakiem wodnym "WZÓR" lub "INFORMACJA"
 7. Możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika wewnętrznego (pracowników urzędu) posiadającego formę oficjalnego dokumentu przygotowanego do podpisu.
 8. Możliwość obliczenia wysokości podatku od nieruchomości oraz podatku od gruntów rolnych dla wskazanych działek.

 

Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie serwer oraz 4 zestawy komputerowe.

Realizacja projektu zwiększy stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych przez mieszkańców poprzez udostępnienie e-usług publicznych, do których dostęp nie będzie w żaden sposób limitowany.

Okres wdrażania Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej to wrzesień 2014 – maj 2015 roku.

Wartość projektu wynosi 100.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85.000,00 zł.

    Pliki do pobrania: