Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Budowa zbiornika retencyjnego

„BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH WRAZ Z BUDOWLĄ ROZRZĄDOWĄ ORAZ PRZELEWOWO-UPUSTOWĄ NAOSIEDLU HETMAŃSKIM W SIERADZU"

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

      Przedmiotem projektu była budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni 0,79 ha wraz z budowlą rozrządową oraz przelewowo-upustową na osiedlu Hetmańskim w Sieradzu. Zakłada się, że będzie to zbiornik suchy, pozostający jako teren zieleni urządzonej, zatapiany tylko wyjątkowo w sytuacjach występowania deszczy nawalnych i przepływów wezbraniowych np. po roztopach wiosennych.
     Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa terenów niżej położonych poprzez regulacje odpływów. Zbiornik stanowić ma swojego rodzaju bufor, który wraz z innymi przewidzianymi do realizacji rozwiązaniami, stworzą możliwości retencjonowania wód. Inwestycja przyczyni się również do poprawy obiegu wody w środowisku i zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru zlewni Krasawa. Za realizacją zadania przemawia także aktywizacja terenów w rejonie zbiornika.

Termin realizacji: II-III kwartał 2008 roku

Całkowita wartość zadania wyniesie 221.663 PLN, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 177.000 PLN, co stanowi 80% wartości projektu.