Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Częstotliwość wywozu

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
a) Odpady komunalne (frakcja mokra)/ zmieszane odpady komunalne:
- w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,
- w zabudowie wielorodzinnej trzy razy w tygodniu,
-  na nieruchomościach niezamieszkałych raz na dwa tygodnie,
b) Surowce wtórne (szkło oraz papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe):
- w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu,
- w zabudowie wielorodzinnej raz w tygodniu,
-  na nieruchomościach niezamieszkałych dwa razy w miesiącu.

Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych pojemnikach i workach, spełniających wymagania obowiązujących norm. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, a także umieszczone w pojemnikach i workach niespełniających wymogów, nie będą odbierane (nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych). W dniu odbioru odpadów pojemniki i worki powinny być umieszczone w miejscu umożliwiającym jego odbiór, bez konieczności wchodzenia przez podmiot odbierający odpady na teren ogrodzonej nieruchomości. Dopuszcza się wystawianie pojemników i worków przed ogrodzenie posesji oraz umieszczenie ich w bramach wjazdowych i furtkach w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.