Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców


„e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców”

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oraz wzrost liczby mieszkańców Sieradza i okolic korzystających z e-usług oraz sprawne zarządzanie gminą, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Miasto Sieradz.

Zakres:
- rozbudowa Portalu z e-usługami i integrację z ePUAP (e- biuro interesanta, aplikacje mobilne, usługi proaktywne, wtyczki społecznościowe)
- rozbudowa systemu oświatowego (e-rekrutacja, e-portal informacji oświatowej, system obsługi przedszkoli)
- dostosowanie do aktualnych potrzeb i unowocześnienie oprogramowania systemowego, narzędziowego i Elektronicznego Obiegu Dokumentu,  back office
- zakup sprzętu, infrastruktury sieci teleinformatycznej i przetwarzania danych, szkolenia pracowników.

W ramach projektu wdrożone zostanie 8 usług on-line na różnych poziomach dojrzałości, w tym:
 - 5 usług na poziomie 3 - interakcji dwukierunkowej (informacja mieszkańca o stanie jego sprawy, informacja przedsiębiorcy o statusie załatwianej sprawy, głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego, e-interwencje –dotyczące funkcjonowania miasta, e-konsultacje dokumentów prawa lokalnego)
- 3 usługi na poziomie 4 - transakcyjności (e- rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych i do szkół gimnazjalnych).
Ponadto wdrożona zostanie usługa wewnątrzadministracyjna A2A.

Planowane efekty:
Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępu obywateli do e-usług publicznych, usprawnienie komunikacji i podniesienie poziomu obsługi obywateli, poprawę skuteczności zarządzania (w tym oświatą), zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz wzrost umiejętności posługiwania się narzędziami ITC i wzrost efektywności pracy.
Z realizacji projektu będą korzystać przede wszystkim mieszkańcy Sieradza i regionu, pracownicy Urzędu Miasta, 16 gminnych placówek oświatowych i placówki MOPS.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  1.672.800,00 PLN

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie:  1.156.000,00 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VII.1.2 „Technologie informacyjno komunikacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
kwiecień 2017 – marzec 2018

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
UDA-RPLD.07.01.02-10-0029/16-00