Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Każdy uczeń jest ważny


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

„KAŻDY UCZEŃ JEST WAŻNY” Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 186 dziewczynek i 222 chłopców z klas I – III w sześciu sieradzkich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2012/2013.

Łącznie projekt obejmuje zakup ponad 9 tysięcy pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i realizację 2680 godzin zajęć dodatkowych, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup 841 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup 1142 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Szkoła Podstawowa nr 6 – zakup 555 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 – zakup 14 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas I – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

   Szkoła Podstawowa nr 9 – zakup 1000 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia korekcyjne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakup 6068 pomocy dydaktycznych wraz z realizacją następujących zajęć dla uczniów klas II – III:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze

Termin realizacji projektu: 01.08.2012 – 30.06.2013

Całkowita wartość projektu to 508 622,02 zł, z czego dofinansowanie w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosi 100%

Przejdź do galerii