Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Klucz do przyszłości

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI”

    Projekt „Klucz do przyszłości” jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia.

   Projekt zakłada realizację programu rozwojowego, który obejmować będzie 3 obszary: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne wyrównujące dysproporcje oraz zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

   Na przestrzeni dwóch lat w każdej ze szkół zaplanowano realizację następujących zajęć:

 • wyrównawczych w klasach początkowych
 • wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla klas IV-VI
 • ewalidacyjne
 • korekcyjne
 • korekcyjno - kompensacyjne
 • logopedyczne
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • przyrodniczo - turystyczne
 • plastyczne
 • koło regionalne
 • teatralne
 • informatyczne

   Uzupełnieniem zajęć będą wycieczki na baseny termalne do Uniejowa (w ramach zajęć korekcyjnych), teatrów w Łodzi, Torunia, Tarnowskich Gór, Gołuchowa i Kalisza, Ojcowskiego Paraku Narodowego, Parko Jurajsko – Botanicznego „Dinopark”. Uzupełnieniem zajęć z koła regionalnego będą wycieczki do Sieradzkiego parku Etnograficznego, Gospodarstwa Agroturystycznego w Grochowach, lokalnych kół gospodyń wiejskich, pracowni artystów ludowych i Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

   Ponadto szkoła będzie miała możliwość wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć – podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, literatura dla nauczycieli, programy komputerowe, zestawy brył do zajęć matematycznych, tablica multimedialna, sprzęt niezbędny uczniom na basenie (krążki, flipsy itd.), sprzęt do zajęć z integracji sensorycznej, filmy i książki z przyrody oraz wiele innych.

Okres realizacji: kwiecień 2010 roku – styczeń 2012 roku

Całkowita wartość: 357 667,96 PLN; dofinansowanie ze środków EFS wyniesie 100%