Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Konsultacje

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu

1. Przedmiot konsultacji: projekty uchwał w sprawie:

- przyjęcia Programu współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015,
- przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.

2. Cel konsultacji: zebranie opinii w sprawie:

- zasad, zakresu i form współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców,
- prowadzonych działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Sieradza.

3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 6 października 2014 r. i zostaną zakończone 9 października 2014 r.

4. Formy konsultacji:

  • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
  • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Zasięg terytorialny:

teren miasta Sieradza

6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej miasta Sieradz www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych)
tel. 43/82-66-102, 43/82-66-171, 43/82-66-106 adres e-mail: a.cieslak@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl lub i.macieiewska@umsieradz.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE").

Pliki do pobrania:


- - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwały Rady Miejskiej w Sierdzu

   Wyniki konsultacji:


- - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

   1. Przedmiotem konsultacji:
projekt uchwały w sprawie przyjęcia:
a) Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
b) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

   2. Cel konsultacji: zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

   3. Termin prowadzenia konsultacji: Konsultacje rozpoczynają się w dniu 22 października 2013 r. i zostaną zakończone 25 października 2013 r.

   4. Formy konsultacji:

  • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu, 
  • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   5. Zasięg terytorialny: teren miasta Sieradza

   6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu: Projekty uchwał opublikowane zostały na stronie internetowej miasta Sieradz www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych). tel. 43/82-66-102, 43/82-66-171, 43/82-66-106 adres e-mail: a.cieslak@umsieradz,pl lub d.jasiak@umsieradz.pl lub i.macieiewska@umsieradz.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE")

   Pliki do pobrania:

- - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

   1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”.

   2. Cel konsultacji:

Zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

   3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9 listopada 2012r. i zostaną zakończone w dniu 13 listopada 2012r.

   4. Formy konsultacji:

  • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
  • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   5. Zasięg terytorialny:

Teren miasta Sieradza.

   6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

   Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

   7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych
tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171, adres e-mail: j.maciejewska@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl – (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

    Pliki do pobrania:

    - - - - - - - - - -

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu

    1. Przedmiotem konsultacji:

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

   2. Cel konsultacji:

zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców

    3. Termin prowadzenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 8 listopada 2011 r. i zostaną zakończone 12 listopada 2012 r.

    4. Formy konsultacji:

  • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu,
  • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    5. Zasięg terytorialny:

teren miasta Sieradza

    6. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej miasta Sieradz www.umsieradz.eu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

    7. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych)

tel. 43/82-66-102, 43/82-66-171, 43/82-66-106

adres e-mail: a.cieslak@umsieradz.pl lub d.jasiak@umsieradz.pl lub j.maciejewska@umsieradz.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

    Pliki do pobrania:

    - - - - - - - - - -

Dokumenty do pobrania:

Program współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na powierzchnie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku

- - - - -  

   W dniach 14-16 listopada 2011 r. odbyły się konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.

  Nie wpłynęły żadne wnioski. Projekt uchwały pozostaje bez uwag.
 
   Celem konsultacji było zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.  

   Pliki do pobrania:

 - - - - - - - - - - 

   Prezydent Miasta Sieradza podaje do wiadomości informację, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza znajduje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”, „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w latach 2011 – 2015”.

   Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 listopada 2011r. i zostaną zakończone 22 listopada 2011r.

   Celem konsultacji jest zebranie opinii w sprawie zasad, zakresu i form współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i na rzecz jego mieszkańców.

   Konsultacje odbywają się w dwóch formach:

  • pisemne opinie lub uwagi przyjmowane w siedzibie Urzędu Miasta (Plac Wojewódzki 1),
  • uwagi przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (d.jasiak@umsieradz.pl lub j.maciejewska@umsieradz.pl – w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”).

   Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Referat Profilaktyki Zdrowotnej i Dodatków Mieszkaniowych (tel. 43 82 – 66 – 106, 43 82 – 66 – 171).

  - - - - - - - - - -

   Projekty uchwał można pobrać tutaj.