Imieniny: Celiny, Hilarego i Janusza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Magiczny Ogród SP nr 10

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

MAGICZNY OGRÓD

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w celu stworzenia ogródka na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania

  • Zakup 596 drzew, krzewów, bylin
  • Kompleksowe rumowisko skalne
  • Altana do prowadzenia zajęć na powietrzu
  • Ławki, stoliki do ogrodu
  • Dydaktyczna stacja pogody
  • Zestawy do badania wody, gleby, kompasy, lupy, kolekcje minerałów

Ogród został podzielony na trzy części. Pierwsza część, na której powstał skalniak z wyeksponowanymi głazami, służy bezpośredniej obserwacji zachowania się roślin w różnych porach roku. Druga część, to ścieżka dydaktyczna, gdzie zgromadzona roślinność jest wykorzystywana na lekcjach przyrody. Trzecia część ma charakter edukacyjno – rekreacyjny ( wiata, ławeczki stoliki). W ramach projektu przewidziane jest:
- zajęcia w ogrodzie
- konkursy - spotkania z leśnikiem i ogrodnikiem
- akcja „sala w kwiatach”
- akcja „dokarmiamy ptaki”

Termin realizacji: 07.05.2012 – 30.11.2012

Całkowita wartość zadania 34.025 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Łodzi 26.525 zł.

Przejdź do galerii