Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Moje spotkania z przyrodą

PROGRAM EKOLOGICZNY „MOJE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ” REALIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 9 W SIERADZU W LATACH 2010/2011 W RAMACH OBCHODÓW TYGODNIA ZIEMI

   Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

   Program ma na celu zdobycie wiedzy o roślinach i sposobach ich pielęgnacji, upowszechnienie wiedzy ekologicznej dzieci i rodziców, a także rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska, wykształcenie nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz postaw proekologicznych, które przyczynią się do lepszego wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu uczniów.

Zaplanowane działania:

  • organizacja wycieczek przyrodniczych (las w Dąbrowie Wielkiej i Oraczewie, Palmiarnia w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie)
  • 3 konkursy ekologiczne w 36 edycjach wraz z nagrodami
  • doposażenie ogrodu przyszkolnego w ławki, drzewa i krzewy, trawy ozdobne i tabliczki informacyjne
  • zakup pomocy dydaktycznych, m.in. stacje pogodowe, zestawy badawczo doświadczalne, projektor i foliogramy przyrodnicze, lornetki, aparat fotograficzny

   Termin realizacji: kwiecień 2010 - maj 2011 roku

   Całkowita wartość zadania wyniesie 47 900,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 41 700,00 zł.