Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Nowa oferta - Podstrefa Sieradz ŁSSE Kompleks 7- ul. Jana Pawła II / ul. Górka Kłocka

Grunt na medal 2016


Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
fax +48 43 822-30-05
www.sieradz.eu

Opis oferty nieruchomości

Powierzchnia: 5,42 ha
Przeznaczenie działki: obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 9PU - tereny produkcyjno-magazynowe
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel : Miasto Sieradz

PS ŁSSE KOMPLEKS 7

Opis

MSG WODOCIĄGI

LINK DO MAPY: MSG WODOCIĄGI

Opis
Teren o powierzchni 5,42 ha, położony przy zachodniej obwodnicy Sieradza (droga krajowa nr 12) w kierunku łącznika z droga ekspresową S8 (odległość ok. 2 km) przy wylocie drogi nr 14 (ul. Jana Pawła II) w kierunku Wrocławia. Obecnie teren użytkowany rolniczo, niezabudowany. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią grunty rolne (w bliskim sąsiedztwie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu) oraz droga gminna (ul. Górka Kłocka/ul. Armii Krajowej), od wschodu tereny użytkowane rolniczo, od południa droga nr 14 (ulica Jana Pawła II).

Obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę techniczną

Dostęp komunikacyjny terenu od drogi nr 14 poprzez ul. Górka Kłocka/ul. Armii Krajowej oraz ul. Grzesika i Piwnika. Teren w zasięgu miejskich sieci infrastrukturalnych: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazociągowej. Na obrzeżach terenu przebiegają linie elektroenergetyczne eNN i eWN, sieć wodociągowa ø 600 i ø 250, sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 oraz sieć kanalizacji deszczowej ø 800. W odległości około 300 m od terenu dostępna jest sieć gazociągowa.

Stan prawny
Teren stanowi własność Miasta Sieradz.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren został przeznaczony do zagospodarowania funkcją produkcyjno-magazynową i usługową - 9PU.

Preferowane inwestycje:
Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka.

Załączniki do oferty

        Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego