Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Oferta inwestycyjna

    

     Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na przygotowanie w Sieradzu kompleksowej oferty dla potencjalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim na pozyskaniu nowych inwestorów (Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu, Zarecki Foods  - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz"). Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw (Medana S.A., Cornette Underwear, Scanfil Poland).

     Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dostępem do drogi ekspresowej S-8.

W przygotowaniu nowa oferta inwestycyjna na rok 2018.
  
     Od 2007 roku Podstrefę Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) powiększono wielokrotnie. Obecnie w ofercie pozostał bardzo dobrze zlokalizowany kompleks pod inwestycje o łącznej powierzchni ok. 2,2 ha oraz 5,4 ha nowych nieruchomości (ul. Jana Pawła II/ ul. Górka Kłocka), które są w trakcie procedury obejmowania statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Zakończone zostały prace przy budowie drogi gminnej  (ul. Dworska), która włączona została bezpośrednio do drogą nr 12. W odległości 400m ot terenu znajduje się zachodnia obwodnica Sieradza (DK12), która łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S-8. Prace te niewątpliwie podniosł atrakcyjność inwestycyjną tego terenu, co przynoisło efekt choćby w postaci inwestycji Ceramiki Tubądzin III, czy firmy Zarecki Foods w zakłady produkcyjne. Teren objęty jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest wyposażony w infrastrukturę techniczną, niezbędną dla realizacji inwestycji.    
   
     Miejskie Strefy Gospodarcze znajdują się przy drogach nr 12,14, 83 - głównie przy wyjazdach z Sieradza. Najatrakcyjniejsze tereny będące własnością miasta, to Miejska Strefa Gospodarcza "Wodociągi" - 5,42 ha (cały kompleks ok. 46 ha) oraz Miejska Strefa Gospodarcza "Elewator" - 6 ha (cały kompleks ok. 25 ha), zlokalizowane bezpośrednio przy drogach nr 12 i 14 i 83. Na terenie MSG Elewator, na powierzchni 14,5 ha, znajduje się Centrum Logistyczne firmy Jeronimo Martins Polska - właściciela sieci Biedronka.