Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pamiętajmy o przyrodzie - Gimnazjum nr 2 w Sieradzu


Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”

 

W ramach projektu zaplanowano:

1. Zorganizowanie cyklu konkursów ekologicznych:

  • Międzyszkolny Konkurs Biologiczno – Geograficzny
  • Konkursy szkolne: fotograficzny, plastyczny i literacki

2. Zorganizowanie wycieczek, m.in. do: Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

3. Zakup ok. 22 pomocy dydaktycznych, m.in. kompasy i lornetki do zajęć ekologicznych

4. Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Kolumna

5. Akcje ekologiczne:

  • Sprzątanie świata
  • Zbiórka karmy i kocyków dla punktu przetrzymywania zwierząt w Sieradzu
  • Zbiórka baterii
  • Dzień wiosny

Termin realizacji: wrzesień 2010 – czerwiec 2011

Całkowita wartość zadania wyniesie 20 250,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 16 850,00 zł (83%).