Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Pielęgnacja Placu Piłsudskiego i Parku Broniewskiego

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Pielęgnacja zadrzewienia i dokonanie nasadzeń w Parku im. Wł. Broniewskiego oraz na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Sieradzu

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1) Pielęgnacja zadrzewienia w Parku Wł. Broniewskiego w Sieradzu (629 drzew i 3115 m2krzewów).

Szczegółowy opis prac:

- usunięcie posuszu w koronach drzew,

- ubytki powierzchniowe,

- wiązania,

- cięcia pielęgnacyjne

2) Nasadzenia drzew w Parku Wł. Broniewskiego w Sieradzu (20 drzew)

  • Lipa drobnolistna – 7 szt
  • Lipa srebrzysta – 2 szt
  • Klon pospolity – 8 szt
  • Platan klonolistny 
  • Kasztanowiec czerwony.

 

3) Nasadzenia drzew i krzewów na Placu Marszałka J. Piłsudskiego  (10 drzew i 1280 krzewów)

- wiśnia osobliwa – 10 szt

- tawuła japońska odmiana Goldflame – 576 szt

- tawuła japońska odmiana Littre Princess– 456 szt

- sosna kosodrzewina odmiana Pumilio– 248 szt

 

W wyniku realizacji projektu, polepszy się kondycja 629 drzew oraz 3115 m2 krzewów z terenu Miasta Sieradza. Dzięki cięciom pielęgnacyjnym zwiększy się wytrzymałość koron drzew. Pielęgnacja zakrzaczeń zbudowanych zagwarantuje zachowanie ich wartości biocenotycznej.

Nowe nasadzenia w postaci 30 drzew i 1280 krzewów,  wzbogacą kompozycję roślinności na terenie miasta, uwzględniając przy tym środowiskowe warunki miejskie, warunki glebowe czy okresowe susze.

Termin realizacji: 04.2016 – 05.2017

Całkowita wartość zadania: 112.463,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 66.038,27 zł.

www.zainwestujwekologie.pl