Imieniny: Ireny, Irminy i Stanisława

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Podstrefa Sieradz ŁSSE - KOMPLEKS 5 - z dostępem do drogi ekspresowej S8

Oferta nieaktualna - teren sprzedany w całości - nowa oferta terenów w przygotowaniu.

S8

Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl
tel. +48 43 826-61-11
fax +48 43 822-30-05
www.sieradz.eu

Opis oferty nieruchomości

Nr działki: 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1 - KW SR1S/00027544/4
Powierzchnia: 2,1977 ha
Przeznaczenie działki: produkcyjno-składowo-magazynowa
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel działki: Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Uzbrojenie:  w pełni uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną z możliwością rozbudowy

Opis
Teren niezabudowany o powierzchni 2,1977 ha. Od strony północnej położony jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 12 w kierunki na Kalisz oraz planowanych dróg dojazdowych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Od strony południowej sąsiaduje z ulicą Dworską, od zachodniej z Kompleksem 4 Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zainwestowany przez Ceramikę Tubądzin), częścią Kompleksu 5 (zainwestowanym przez Zarecki Foods) od strony wschodniej z nowoprojektowaną wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogą gminną.

Szczegóły oferty
Obsługa komunikacyjna, wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Teren położony jest w sąsiedztwie łącznika drogi nr 12 z drogą ekspresową S8 (odległość do ronda 400m) oraz bezpośrednio przy drodze nr 12 w kierunku na Kalisz - Poznań, drogi gminnej (ul. Dworska) zapewniającej bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych. W bliskim sąsiedztwie linia kolejowa nr 14 (odległość linii kolejowej 60 m).

W odległości około 80 m w kierunku północnym od granicy terenu znajduje się sieć gazowa – ø 225 mm. W północnej, południowej i zachodniej granicy działki - bezpośrednio przy terenie inwestycyjnym znajduje się wodociąg – ø 160 mm oraz we wschodniej części – ø 110 mm.

W ul. Dworskiej w południowej części terenu – w granicy działki - przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ø 250 mm, a w części północnej  ø 200 mm oraz kanalizacji deszczowej ø 400-600 mm. Teren z bezpośrednim dostępem do sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej.

Stan prawny
Właścicielem oferowanego terenu jest Miasto Sieradz. Teren posiada status specjalnej strefy ekonomicznej.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
Teren posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu ustala się zabudowę o funkcji produkcyjno-składowo-magazynowej oraz zakaz lokalizacji obiektów handlowych.

Załączniki do oferty
    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego