Imieniny: Emila, Laury i Rogera

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Potrafię więcej

Projekt „Potrafię więcej” jest adresowany do uczniów 3 sieradzkich szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3).

     Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia poprzez uatrakcyjnienie oferty placówek oświatowych.
     Projekt zakłada realizację programu rozwojowego, który obejmować będzie 3 obszary: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, pedagogiczno-psychologiczne oraz zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Na przestrzeni dwóch lat w każdej ze szkół zaplanowano realizację następujących zajęć:
- humanistyczne,
- matematyczno-przyrodnicze,
- językowe (angielski lub niemiecki),
- warsztaty z technologii informacyjnej,
- zajęcia z zakresu technik szybkiego uczenia się
- zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

     Ponadto przewidziano realizację programu rozwijającego inicjatywność, wyobraźnię i pomysłowość, który zakończy się wycieczką szkolną realizowaną według projektu uczniów.
     Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych będą programy profilaktyczne, które dostarczą informacji o uzależnieniach, sposobach radzenia sobie z agresją i przemocą. Dla uczniów klas I zaplanowano zajęcia integracyjne, przygotowujące młode osoby do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym, które zakończą się dwudniowym wyjazdem integracyjnym. Łącznie w ramach projektu zorganizowanych zostanie 3.519 godzin zajęć pozalekcyjnych, 18 wyjazdów integracyjnych oraz 6 wycieczek (realizowanych według pomysłu uczniów).

Okres realizacji: wrzesień 2008 roku – lipiec 2010 roku

Całkowita wartość: 637.950,00 PLN; dofinansowanie ze środków EFS wyniesie 100%