Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

Celem głównym projektu jest poprawa bazy sportowej Sieradza.

Zakres projektu:
Planowana inwestycja składa się z następujących elementów:
1. Stadion lekkoatletyczny wyposażony w:
1.1. boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej, odwodnieniem, zraszaniem i osprzętem;
1.2. bieżnię lekkoatletyczną okrężną o długości 400 m (6 torów okrężnych i 8 torów prostych);
1.3. rów z wodą do biegu z przeszkodami,
1.4. skocznię wzwyż;
1.5. dwukierunkową, jednościeżkową skocznię o tyczce;
1.6. dwukierunkową, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku;
1.7. dwa rozbiegi do rzutu oszczepem;
1.8. rzutnię do pchnięcia kulą;
1.9. rzutnię do rzutu dyskiem i młotem.
2. Obiekty rozgrzewkowe:
2.1. dwutorową bieżnię długości całkowitej 60m wraz ze skocznią w dal;
2.2. rzutnię do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki ceglanej;
2.3. skocznię wzwyż.
3. Stanowisko dla sędziów i komentatora.
4. Ogrodzenie stalowe bieżni.
5. Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej.
6. Konserwacja drogi wewnętrznej.
7. Zagospodarowanie przylegających terenów zielonych, niwelacja terenu.
8. Zakup wyposażenia lekkoatletycznego.

Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2016

Wartość projektu: 5.887.395,71 PLN
Wysokość dofinansowania: 2.500.000,00 PLN

Okres realizacji:
maj 2016 – październik 2017

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
2016/0086/1624/SubA/DIS/S

Stadion przed realizacją projektu:
Przejdź do galerii

Stadion w trakcie prac modernizacyjnych:
Przejdź do galerii

Stadion po zakończeniu prac modernizacyjnych:
Przejdź do galerii