Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE MIASTA SIERADZA

    Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu Miasta Sieradza, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dodatkowo 3 jednostki podległe Miastu wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy, co wspierać będzie tworzenie na terenie Sieradza „społeczeństwa informatycznego”.

   Łącznie w ramach projektu zakupionych zostanie 66 zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu przez okres 30 miesięcy (od VII 2012 do XII 2014):

  1. 40 dla gospodarstw domowych, wytypowanych przez MOPS, spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych
  2. 5 szt. dla świetlicy środowiskowej „Promyk” działającej w strukturze MOPS (ul.Polna 18/20)
  3. 2 szt. dla Ośrodka Adaptacyjnego działającego w strukturze MOPS (ul. Polna 18/20)
  4. 10 szt. dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8
  5. 9 szt. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Reymonta 19, ul. Mickiewicza 6, ul. Polna 36)

   Dodatkowo osoby z 40 gospodarstw domowych zostaną przeszkolone z obsługi komputera i Internetu. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 otrzyma dodatkowe specjalistyczne oprogramowanie, wspomagające pracę z dziećmi niepełnosprawnymi.

   Wszystkie komputery zostaną ubezpieczone.

   Termin realizacji projektu: kwiecień 2012 - grudzień 2014 roku.

   Całkowita wartość zadania wyniesie 665.000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka 565.250,00 PLN.

   Pliki do pobrania

KONFERENCJA PRASOWA

   W dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Sieradza odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu. W konferencji udział wzięli Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak, lokalne media, osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie.

   Prezydent Sieradza poinformował o celach projektu, jego wpływie na upowszechnienie nowoczesnych technologii, na podniesienie świadomości społecznej oraz eliminowanie barier edukacyjnych i zawodowych. Koordynator projektu Włodzimierz Smus zapoznał uczestników konferencji z założeniami projektu oraz warunkami udziału beneficjentów ostatecznych.

   Osoby zakwalifikowane wypełniły ankiety dotyczące oczekiwań związanych z udziałem w projekcie.

Przejdź do galerii

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   Informujemy, że w dniu 23.04.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza".

   Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

OTWARCIE OFERT

   W dniu 6 maja 2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sieradza.”

   Wpłynęły 4 oferty. Obecnie trwa ich weryfikacja.