Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieradz


Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Sieradz

Cel projektu: zwiększenie efektywności funkcjonowania służb ratowniczych  oraz zapobieganie zagrożeniom i ograniczanie ich skutków

Zakres: zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz, działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Planowane efekty:
Nowy samochód zwiększy skuteczność działań oraz wpłynie na poprawę warunków pracy członków OSP Sieradz biorących udział w akcjach. Ponadto przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców objętych zasięgiem działania jednostki. Nowoczesny sprzęt sprawi, iż strażacy będą mogli szybciej docierać do miejsc katastrof/wypadków oraz ich ofiar, co wpłynie na zminimalizowanie skutków powstałych zagrożeń. Sprawne podjęcie akcji ratowniczych pozwoli przede wszystkim na ograniczenie liczby osób, które poniosły śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Profesjonalizacja działania OSP Sieradz sprawi, iż zyska ona większe poparcie i uznanie lokalnej społeczności.
Poprzez zakup nowoczesnego wozu bojowego, możliwe będzie sprawne i szybkie prowadzenie akcji ratowniczych, co z kolei przełoży się na zminimalizowanie dewastacji walorów przyrodniczych miasta i całego powiatu sieradzkiego, m.in. podczas pożarów, powodzi czy wichur.

Wartość projektu: 793.350,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 323.077,51 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania V.1.2 „Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2016 roku

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.05.01.02-10-0075/15-00