Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przygotowanie planu gospdarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza

„PRZYGOTOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SIERADZA”

W ramach projektu opracowany zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza wraz z bazą danych (inwentaryzacją emisji) wykonaną w oparciu o platformę informatyczną GIS. Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł i ich pokrycia z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy i sektora energetycznego.

Ponadto planowana jest organizacja szkoleń połączona z wizytą studyjną dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu tworzenia, realizacji i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz możliwymi działaniami przyczyniającymi się do redukcji emisji.

Wartość projektu wynosi 66.400,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 56.440,00 zł.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA