Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Przyjaźni środowisku

„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU – cz.2” EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1O W SIERADZU

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna”  

     Celem programu jest kształtowanie u uczniów wrażliwości i szacunku wobec otaczającego nas świata przyrody ożywionej i nieożywionej, rozwijanie postaw proekologicznych, dostarczenie należytej wiedzy z zakresu ekologii w bezpośrednim kontakcie z naturą, a także ukazanie bogactwa i różnorodności przyrody.   W ramach projektu zaplanowano: 1.Wydanie gazetki ekologicznej informującej o działaniach ekologicznych w szkole i w mieście.
2.Zadanie „Poznajemy parki narodowe w Polsce i na świecie” mające na celu zapoznanie się młodzieży z osobliwościami przyrodniczymi parków.
3.Organizacja Międzyszkolnego turnieju Sportowo – Ekologicznego.
4.Organizacja Dni Ptaków i Dni Ochrony Przyrody.
5.Organizacja „Sprzątania Świata”.
6.Konkursy ekologiczne „Egzamin na Ekologa”, „Przyroda mojego regionu”, „Ptaki wokół nas”.
7.16 wycieczek i zajęć terenowych, m.in. do Ogrodu Botanicznego, Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego, do Parku Dinozaurów, Centrum Edukacji Ekologicznej, Arboretum w Rogowie, do Bełchatowa i nad zbiornik Jeziorsko.
8.Rozbudowanie ścieżki dydaktycznej o duży skalniak i oczko wodne.

     Termin realizacji: październik 2008 – listopad 2009 roku Całkowita wartość zadania wyniesie 31 330 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 20 940 zł (67%).