Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Racjonalizacja zuzycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Celem projektu jest termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej:

- budynku głównego Urzędu Miasta Sieradza, Plac Wojewódzki 1
- skrzydła północnego, ul. Kościuszki 5
- skrzydła południowego (budynek PKO BP)

Wramach projektu uwzględnionego zostały koszty wykonania następujących inwestycji:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżnicami
2. Ocieplenia ścian piwnic
3. Ocieplenie stropodachu budynku głównego
4. Ocieplenie stropodachu skrzydła północnego
5. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz wrót
6. Wykonanie modernizacji systemu przygotowania c.w.u. poprzez zastosowanie wyłącznika czasowego pomp cyrkulacyjnych c.w.u.
7. Wykonanie modernizacji systemu grzewczego poprzez wykonanie nowej instalacji c.o., wyposażonej w przygrzejnikowe zawory termostatyczne z głowicami z oddzielnymi obiegami i opomiarowaniem dla banku i Urzędu Miasta Sieradza.

Termin realizacji: 29.10.2009 – 15.12.2013

Całkowita wartość zadania 2.196.795,14 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Łodzi:

- pożyczka 450.000,00 zł
- dotacja 450.000,00 zł

Przed termomodernizacją

Przejdź do galerii

Po termomodernizacji

Przejdź do galerii