Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Razem u progu dorosłości

Projekt pn. „RAZEM U PROGU DOROSŁOŚCI”

   Zadanie realizowane jest przez Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu w ramach zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach".

   Celem projektu jest tworzenie w szkole klimatu współpracy oraz wzajemnego szacunku i dialogu, budowanie pozytywnych relacji i przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym, włączanie młodzieży w proces rozwiązywania problemów i konfliktów rówieśniczych, rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz budowanie motywacji do nauki i pracy nad sobą, doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.

   W ramach projektu przewidziano:

  • dwudniowy wyjazd integracyjny dla klas I
  • trzydniowe warsztaty wyjazdowe z zakresu mediacji rówieśniczej pozwalające na włączenie się w rozwiązywanie konfliktów w relacjach młodzieżowych
  • organizacja własnej wycieczki w ramach rozwijania przedsiębiorczości i kompetencji społeczno-obywatelskich
  • warsztaty profilaktyczno-teatralne
  • turnieje sportowe, konkursy literackie, spotkania, cykliczne audycje radiowe
  • warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych
  • warsztaty dla rodziców, którzy uzyskają pomoc w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu swych dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, rozwiną swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze.

   REALIZACJA: 2013 r.

   Wartość projektu: 53 549,00 zł

   Dofinansowanie: 46 009,00 zł