Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta SieradzRozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz

 

Cel projektu

Rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

Zakres rzeczowy:

1) Wykonanie otworu badawczego Sieradz GT-1do głębokości 1475 m, metodą obrotową.

2) Dokumentacja hydrogeologiczna - wykonanie po zakończeniu wiercenia otworu oraz zakończeniu wszystkich badań polowych i laboratoryjnych.

Wartość projektu: 10 589 711 PLN

Wysokość dofinansowania: 10 589 711PLN

Źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Okres realizacji: 2018

Nr umowy: 219/2017/Wn-05/FG-hg-dg/D z 26 września 2017r.

 

www.nfosigw.gov.pl