Imieniny: Anatola, Edyty i Rafała

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji


„Sieradz – wspólna droga do rozwoju – tworzymy plan rewitalizacji”

Cel projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Sieradzu.

Zakres:
1.    Powołanie miejskiego zespołu ds. rewitalizacji.
2.    Wyłonienie instytucji, firm i ekspertów wspomagających opracowanie Programu Rewitalizacji.
3.    Precyzyjne wyznaczenie obszaru dla działań rewitalizacyjnych oraz określenie instrumentów niezbędnych dla sporządzenia diagnozy.
4.    Sporządzenie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali planowanych działań i potrzeb rewitalizacyjnych – z dużym udziałem instytucji i mieszkańców.
5.    Opracowanie kompleksowego Programu Rewitalizacji uwzględniającego wyniki diagnozy.
6.    Opracowanie systemu wdrażania programu oraz jego monitoringu i oceny skuteczności działań.
7.    Przyjęcie przez Radę Miasta stosownych dokumentów związanych z akceptacją i wdrożeniem Programu.
8.    Przedłożenie programu do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Planowane efekty:
Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza, który powoli na dostarczenie obecnym i przyszłym władzom samorządowym niezbędnej, faktycznej i kompleksowej wiedzy na temat terenów wymagających rewitalizacji, problemów społecznych występujących na tych obszarach oraz ścieżek ich rozwiązywania.

Wartość projektu: 117.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 105.480,00 PLN

Źródło dofinansowania: Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Okres realizacji: styczeń 2017 – grudzień 2017