Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Postępowanie rekrutacyjne:

  • 01 III 2018 r. - 15 III 2018 r. - składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu szkoły i ich rejestracja
  • do 19 III 2018 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
  • 20 III 2018 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
  • 21 III 2018 r. - 26 III 2018 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
  • 28 III 2018 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

  • 16 - 21 sierpnia 2018 r. - skladanie wniosków dzieci do klas I obwodowej szkoły podstawowej i ich rejestracja
  • do 22 sierpnia 2018 r. - kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
  • 24 sierpnia 2018 r. (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole pierwsze wyboru
  • 28 - 29 sierpnia 2018 r. - potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
  • 30 sierpnia 2018 r. (godz. 12.00) - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.