Imieniny: Janusza, Marii i Reginy

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Teraz myślę o przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Teraz myślę o przyszłości”

   Głównym celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych 271 uczniów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Sieradzu poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych.

   W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
- Organizacja zajęć wyrównawczych
- Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych
- Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
- Organizacja warsztatów psychologiczno
– pedagogicznych, teatralnych
- Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych
- Zakup nowoczesnych edukacyjnych narzędzi cyfrowych
- Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery dzięki któremu uczniowie zwiększą swoją świadomość na temat swoich predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki kształcenia
- Zakup e-booków do zajęć organizowanych w ramach projektu
- Zakup informatorów o szkołach wyższych
- Organizacja wycieczek m.in. do kopalni soli w Kłodawie, parku dendrologicznego w Kórniku, Muzeum Geologii i planetarium w Łodzi, łódzkie kina i teatry, planetarium w Toruniu, fabryki bombek w Miliczu, Zoo w Łodzi, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum techniki w Warszawie.

   Termin realizacji projektu: 06.2013 – 06.2015

   Całkowita wartość projektu: 564 270,82 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 85% i wyniesie 479 630,20 zł.