Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu


„Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu”

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Sieradza do rozwoju gospodarki turystycznej.

Zakres:
1) Budowa pomostu dla kajaków – etap I.
2) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej - etap II obejmujący budowę następujących elementów:
- wielofunkcyjne tarasy;
- pole caravaningowe na 12 stanowisk;
- strefa basenów zewnętrznych, w skład której wejdą dwa baseny (o powierzchni ok. 80-90 m2 i głębokości 30 i 60 cm oraz o głębokości ok. 125 cm i powierzchni ok. 200 m2) wraz z otaczającą je infrastrukturą (natryski, wodotryski, zaplecze techniczne) oraz „mini plaża”;
- plaża ze stanowiskiem ratownika, przebieralnią wraz z natryskami oraz boiskiem do plażowej piłki siatkowej;
- zaplecze techniczne i socjalne oraz higieniczno-sanitarne (w tym toalety publiczne, przebieralnia, zaplecze dla potrzeb caravaningu).
- wyposażenie terenu inwestycji w media.
3) Kampania promująca ofertę turystyczną.

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nad rzeką Wartą w Sieradzu. W efekcie spodziewany jest napływ turystów zainteresowanych uprawianiem turystyki aktywnej, weekendowej, tranzytowej. To z kolei może prowadzić do rozwoju branży usługowej i tworzenia nowych miejsc pracy w branży turystyczno - rekreacyjnej.

Wartość projektu: 5.187646,65 PLN
Wysokość dofinansowania: 3.494.050,11 PLN
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.2.1 „Rozwój gospodarki turystycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nr umowy o dofinansowanie projektu:
UDA-RPLD.06.02.01-10-0035/16-00

Okres realizacji:
luty 2016 – wrzesień 2018

DO POBRANIA:
Harmonogram

Galerie:

Pomost pływający dla kajaków

Teren przed realizacją zadania: