Imieniny: Grzegorza, Salomei i Walerii

RSS

Biuletyn Informacji Publicznej

A+ A-

Logo oficjalnego serwisu internetowego Urzedu Miasta Sieradz

Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu


Zakup wyposażenia dla OSP w Sieradzu

Cel: wzmocnienie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieradzu

Zakres: zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w Sieradzu (torba ratownicza z noszami i szynami dla OSP Sieradz, OSP Sieradz – Monice, OSP Sieradz – Męka, OSP Męcka Wola oraz defibrylator dla OSP Sieradz)

Planowane efekty: skuteczniejsze przeciwdziałanie zagrożeniom i minimalizowanie skutków niebezpiecznych zdarzeń

Wartość projektu: 30.690,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 30.383,10 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Sprawiedliwości

Okres realizacji: czerwiec - sierpień 2018 roku

Nr umowy o dofinansowanie projektu: DSRiN-I-7211-927/18